วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (กลุ่มดอยช้าง)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มดอยช้าง ได้มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (กลุ่มดอยช้าง) โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วม 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยา และโรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น