วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การจับสลากแบ่งสายกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556 (รอบคัดเลือกโซนใต้)

ประกาศ  จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2556

                 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์  ทุกโรงเรียน  ให้มาจับฉลากแบ่งสาย กีฬาในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และขอให้โรงเรียนที่ ขาดเอกสารที่สมบูรย์นำมาส่งเพิ่มเติมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 หรือจะนำมา ส่งเพิ่มเติมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตอนประชุมกรรมการและจับสลากแบ่งสายก็ได้  ซึ่งรายละเอียดเอกสารที่ถือว่า  มีลักษณะสมบูรย์มีดังนี้
                       -    ใบสมัคร ที่มีการลงนาม ของนักกีฬา ประทับตรา คร่อมรูป ทุกรูป
-       รูปถ่ายปัจจุบันของนักกีฬา  (แผงรูป ให้ประทับตรา คร่อมรูปถ่ายนักกีฬาทุกรูป)
-       บัตรประจำตัวประชาชน          (รับรองสำเนาทุกฉบับ)     ถ้าเป็นนักเรียนไม่มีสัญชาติไทย ให้เอาบัตรประจำตัวสีชมพู หรือบัตรที่ออกโดย กรมการปกครองมาแทนก็ได้)
-       หนังสือรับรองของโรงเรียนต้นสังกัด  (ประทับตราโรงเรียนที่รูปถ่ายนักกีฬาทุกฉบับ) ต้องมี เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าอยู่โรงเรียนอะไร)
-       ไฟล์รายชื่อ นักกีฬา ลงแผ่น CD แยกประเภท ตามใบสมัคร (เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำเกียรติบัตร ของฝ่ายประเมินผล ถ้าโรงเรียนไหนไม่ส่งจะทำให้การออกเกียรติบัตรช้าขึ้น ขอให้ส่งทุกโรง)
-  โรงเรียนใดส่งนักกีฬาอายุเกิน ตามที่คณะกรรมการกำหนด ถือว่า ผิดระเบียบการแข่งขันและอาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน (การปลอมแปลงเอกสารทางราชการถือว่าผิดกฎหมาย) 
รายละเอียดการแข่งขัน ท่านสามารถติดตามได้ใน เวปนี้
                                    การแบ่งประเภทกีฬาและรุ่นอายุ
ประเภทกีฬา
รุ่นอายุ / ชาย – หญิง
กีฬาไทย
๑.        ตะกร้อลอดห่วง
๒.        เซปักตะกร้อ
๓.        แอโรบิกมวยไทย
 
กีฬาสากล
๑.        กรีฑา
๒.        แฮนด์บอล
๓.        วอลเลย์บอลในร่ม
๔.        วอลเลย์บอลชายหาด
๕.        ฟุตบอล
๖.        ฟุตซอล
๗.        เปตอง
๘.        ว่ายน้ำ
๙.        แชร์บอล
๑๐.    แบดมินตัน
๑๑.   เทเบิลเทนนิส
 
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา(ทีมผสมหรือทีมชายหรือทีมหญิง
 
 
-       ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๔ ปี , ๑๖ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๔ ปี , ๑๖ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๘ ปี  (ชาย)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)
-       ๑๒ ปี , ๑๕ ปี , ๑๘ ปี  (ชาย – หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น